CĂN HỘ

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Eaton Park
Eaton Park
Eaton Park